Skip to content

East Flowers ขอเชิญชวนมาเลือกช็อปเลือกซื้อกระเป๋า พบกันได้ที่งานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
อาคารศาลาพระมิ่งมงคล อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-18.00 น.
งานนี้เรามีลายผ้ากับกระเป๋าแบบใหม่มาด้วยนะคะ แล้วมาพบกันค่ะ