Skip to content

Amazing Thailand Grand Sale 2021

Amazing Thailand Grand Sale 2021: CEO SALE พบกับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวราคาพิเศษ Live สดโดย คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 18:00 – 19:00
(สินค้าEast Flowers อยู่ในช่วงนาทีที่ 8.30-10.00)